ЦПО към ФНТС

Професионално обучение
Компетентности

Професионално обучение

Нашата основна и най-важна компетентност е професионалното обучение. ЦПО към ФНТС е лицензиран в НАПОО за повече от 200 професии и специалности. Центърът е създаден към Федерацията на научно-техническите съюзи в България, която е една от най-достолепните организации в нашата…

Фирмено обучение
Компетентности

Фирмено обучение

За да предложим тази компетентност, ние стъпваме на нашия богат опит в професионалното обучение. На вниманието на фирми и организации Центърът за професионално обучение към ФТНТС предлага индивидуални програми за обучение и квалификация на техните служители. Тези обучения можем да…

индивидуално обучение
Компетентности

Индивидуално обучение

Професионалното обучение по професия или специалност може да бъде проведено и индивидуално. Независимо, че заниманията са само с един участник, занятията се провеждат според всички изисквания за качествено професионално обучение, с цялата необходима теория и практика,  както и с необходимите…

тематични мероприятия
Компетентности

Тематични мероприятия

За разпространение на професионални знания провеждаме семинари, конференции и други квалификационни събития. Тази формати за споделяне на професионални знания са изключително подходящи за обсъждане на актуални теми или специфични аспекти на науката, техниката и технологиите. Тези мероприятия се провеждат по…

Предпечатна подготовка
Предстоящо

Двумесечен курс по предпечат

Човек с умения за предпечат може да намери работа в много различни сфери, в зависимост от неговата креативност, умения и интереси. Затова организираме един кратък курс, в който са включени най-важните неща от подготовката на текст и илюстрация за отпечатване….

Валидиране на квалификация
Компетентности

Валидиране на квалификация

Валидирането е по-кратката пътека за възрастните лица, които се нуждаят от официален документ за признаване на професионална квалификация. Валидирането на професионална квалификация е възможност да получите документ за професионалните си умения, които сте усвоили на работата или като хоби (извън…

Изкуствен интелект
Полезно

Конкурент или помощник е изкуственият интелект?

Отговорът на този въпрос не е еднозначен. Дори е по-сложен, отколкото изглежда на пръв поглед. Изкуственият интелект може да се окаже и в двете позиции, но може да бъде и много повече. Ето някои области, където ИИ определено е конкурент…

Обучение по заявка
Актуално

ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАЯВКА

На вниманието на фирми и организации – индивидуални програми за обучение и квалификация на ваши служители. Центърът за професионално обучение към Федерацията на научно-техническите съюзи в България може да подготви и да проведе обучение и квалификация на група ваши служители….

Книговезване
За нас

Курс по книговезство – обучение и стаж в печатница

Професията на полиграфиста е твърде обемиста. Изискват се множество познания тъй като тя обхваща целият процес от създаването, обработването, отпечатването и завършването на едно издание. Необходимо е да се познават компютърни програми, материалите за полиграфическо изпълнение, различна полиграфическа техника и…

Работа с пари
Предстоящо

Обичате да работите с пари – ето нещо точно за вас!

Като Център за професионално обучение имаме дългогодишни традиции в курсовете за валутни касиери. При всяка нова обява обаче ни се обаждат хора с различни въпроси относно тези обучения. Така е и по повод предстоящия Нов курс за валутен касиер. Основното,…