Month: January 2024

Какво ни отличава
За нас

Какво ни отличава?

По данни на Националната агенция за професионално образование и обучение в България има над 1400 лицензирани центрове за професионално обучение, от които почти 900 са активни. Само в София действащите ЦПО са почти 400. Центърът за професионално обучение към ФНТС…

Курс за валутен касиер
Предстоящо

Нов курс за валутен касиер

След запълването на местата за курса през м. март, планираме нов курс за валутен касиер. Обучението е интензивно е ще бъде събрано в два календарни дни. Избрали сме тези дни да са през уикенда, за да бъде удобно и за…

Графичен дизайн
Обучения

Графичен дизайн

Графичният дизайнер е специалист по една от най-търсените и отлично платени професии както в страната, така и по света. Графичният дизайнер трябва да има – художествени умения, образно, комбинативно и алтернативно мислене, визуално въображение и най-вече усет за красивото. Тази…

ремонт на оръжие
Обучения

Ремонт на оръжие

Завършилите успешно курса получават Удостоверение за професионална квалификация и ще могат да извършват ремонт, реставрация, технически прегледи и обезопасяване на оръжия, съгласно изискванията на нормативните документи. Придобилите квалификацията, могат да лицензират собствена работилница или да упражняват професията във вече функционираща…

валути
Обучения

Валутен касиер

Курсът за валутни касиери е едно от най-често провежданите в Центъра за професионално обучение към ФНТС. А ученията за боравене с чуждестранни валути ще стават все по-ценни и търсени. Учебна програма Отчитане обмяната на банкноти и монети в лева и…

дигитално
Обучения

Дигитална компетентност

През последните няколко години сме свидетели на масовото навлизане на компютрите във всички сфери на икономиката и професионални области. Те станаха необходим помощник на всеки един от нас. Ние правим огромна разлика между професионалисти и начинаещи, което си личи във…

Обучения

Оперативно счетоводство

В курса по „Оперативно счетоводство“ курсистите усвояват теоретически и практически знания в областта на счетоводната отчетност. Обучението се провежда по лицензирана учебна програма, отговаряща на държавните образователни изисквания. Курсът е подходящ за: Всички, които работят или желаят да работят в…

Дуално обучение
Полезно

Дуалното обучение е мост между икономиката и образованието

По своята същност „дуална система на обучение“ е професионално обучение, което се осъществява паралелно на две места – в професионално училище и в предприятие. Тази форма на обучение отдавна се прилага в Германия, Австрия, Швейцария, Франция, Дания, Холандия, Китай и…

Полезно

Списъкът на професиите стъпва на традициите

По своята същност Списъкът на професиите представлява систематизирана структура от наименования на професии и специалности, класифицирани в професионални направления. Цялата организация на списъка е съобразена с областите на образованието по Международната стандартна класификация (International Standard Classification of Education), както и…

общуване
Полезно

Общуването е ценността на присъствените обучения

През последните години голяма част от обученията се прехвърлиха онлайн. Разбира се, дистанционното участие има своите предимства, тъй като не е позиционирано на конкретно място. Това дава възможност човек да присъства където и да се намира чрез компютър и стабилна…