Полезно

Стъпваме върху дългогодишна и славна история

Федерацията на научно-техническите съюзи в България, към която е Центъра за професионално обучение е една от организациите с най-дългогодишна история в нашата страна.

Летоброенето на Федерацията започва в далечната 1885 г., когато на 26-ти март в гр. Русе се учредява Българско техническо дружество, което е първото по рода си сдружаване на технически специалисти и творци в страната. Целта му е „да съдейства за развитието на техниката и техническия прогрес”. Още в началото възниква необходимост от създаване на техническа библиотека, от оборудване на химическа лаборатория и откриване на технически музей. Дружеството развива дейността си съгласно детайлно разработена програма. Посочените факти ни изпълват с гордост от

Мъдростта на предците ни, които само седем години след освобождението на България от турско робство осъзнават ролята и значението на техническия прогрес за икономическия подем на „едва прохождащата” българска държава.

През следващите десетилетия Организацията претърпява доста промени:

През 1893 г. в София се основава Българско инженерно – архитектурно дружество (БИАД), чиито цели и задачи са сходни с тези на създаденото преди осем години Дружество в гр. Русе. А те са следните – „да съдейства за развитието и популяризирането на техническите науки и изкуства у нас, да развива сближение и солидарност между членовете си, да съдейства за техническите им предприятия и да защитава правата на техниците в България”. Дружеството започва издаването и на списание „БИАД”.

През 1937 г. БИАД се преобразува в Съюз на българските инженери и архитекти (СБИА).

Дванадесет години по-късно – на 27-ми март 1949 г. Съюзът на българските инженери и архитекти  и още шест технически дружества се обединяват в организация Научно – технически съюзи (НТС).

През 1965 г. се обособяват две самостоятелни организации – НТС и Съюз на архитектите в България.

През 1989 г. НТС се преименува във Федерация на научно – техническите дружества (ФНТД), а през 1992 г. – във Федерация на научно-техническите съюзи (ФНТС).

Днес в научно-технически съюзи (НТС) и в 34-те териториални сдружения – ТС на НТС, които се вкючват в състава на Федерацията, членуват над 15000 специалисти от цялата страна. Това е един огромен потенциал от висококвалифицирани кадри, който може да предаде своите знания и опит.

1 COMMENTS

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *