Лятна академия за соларни специалисти
Завършили

Стани специалист по соларни инсталации!

Изключително предложение за всички, които искат да направят нещо наистина полезно за себе си през предстоящите месеци –  включете се в ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ЗА СОЛАРНИ СПЕЦИАЛИСТИ.

Внимание: Групата се запълни. Очаквайте нова дата през есента на т.г. Следете https://www.facebook.com/learning.fnts.bg

За подготовката и провеждането на това обучение се комбинират две организации – Федерацията на научно-техническите съюзи и Соларна Академия България. Курсът ще бъде с изключително практическа насоченост и е подходящ за всеки, който желае да получи квалификация, да се преквалифицира или да научи повече за изграждането, монтажа, проектирането и поддръжката на фотоволтаични централи.

Соларни специалисти

Официален документ за придобита квалификация

Добрата подготовка, която ще получите, ще бъде документирана с Удостоверение за професионално обучение – официален документ от системата на българското образование, който удостоверява придобитата степен на професионална квалификация. Курсът се осъществява от лицензиран Център за професионално обучение. Занятията се провеждат по учебен план за част от професия в професионалното направление „Електротехника и енергетика“, професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“, специалност „Възобновяеми енергийни източници“, код 5220408.

Освен официален документ за придобитата квалификация всички завършили ще бъдат въведени в Регистъра на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, което е изключително полезно за  вашата професионална кариера.

Обширни знания за фотоволтаичните системи

В програмата на обучението са включени най-важните теми за изграждането и експлоатацията на соларните инсталации:

 • Общи сведения за слънчевата енергия
 • Основни електрически закони, формули и правила
 • Видове фотоволтаични инсталации
 • Основни сведения за фотоволтаични панели
 • Информация и приложение на соларните контролери
 • Батериите като елемент от соларните инсталации
 • Инвертори – общи сведения, видове
 • Системи за монтаж на фотоволтаици
 • Заземяване и мълниезащита
 • Други компоненти, свързани с фотоволтаични системи
 • Присъединяване на фотоволтаични централи към електроразпределителната мрежа
 • Управление, мониторинг и поддръжка на фотоволтаични системи
 • Монтаж на фотоволтаици
 • Безопасни условия на труд
Теоретичната част на обучението

Ще се провежда както присъствено, така и онлайн. Обучението ще води инж. Веселин Тодоров, който е един от най-компетентните хора за соларни инсталации в България. Освен Председател на Соларна Академия България, инж. Тодоров е и Управител на  ВВТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД – фирма специализирана в проектирането и изграждането на фотоволтаични централи.

Присъствените занятия ще провеждат в центъра на София – в Националния дом на науката и техниката на ул. Г.С Раковски 108. Успоредно с това те ще се предават и онлайн и ще остават на запис, което позволява те да бъдат проследени и по-късно.  Лекциите ще бъдат два пъти седмично, ще започват в 18:30 часа и ще продължават до 20:30. След формирането на групата ще определим кои два дни са най-предпочитани от курсистите.

Практическата част от обучението

Ще се провежда на реални соларни инсталации – действащи или в процес на изграждане. Курсистите ще бъдат разпределени по групи от по няколко човека, за да не се пречи на  работещите на инсталациите.

Важно: По време на обучението ще се запознаете с фирми, ангажирани с изграждането и експлоатацията на соларни инсталация и ще имате възможност да бъдете поканени на работа. Планираме и възможност за организирано посещение и на АЕЦ Козлодуй.

Цена на обучението

Базовата цена на курса е 980 лв.

 • Можете да платите цялата сума наведнъж и в този случай ползвате 10% отстъпка. В този случай следва заплатите 882 лв.
 • Можете да заплатите цената на курса на два пъти. За включването ви в групата е необходимо да капарирате със сумата от 200 лева, а останалите 780 лв. –  15 дни преди старта на обучението.
 • Отстъпка ще получите и при записване на трима или повече служители от една фирма –  компаниите получават 15% намаление на базовата цена за всеки от курсистите.

Заплащането следва да извършите по банковата сметка на Федерацията на научно-техническите съюзи, а именно:

Обединена Българска Банка АД, клон Раковски

BIC: UBBSBGSF

IBAN: BG89UBBS78201070035720

Важно: В платежното нареждане непременно посочете като основание „Курс за соларни специалисти“

Не забравяйте да изпратите и заявка за вашето участие. Форма за заявка и още информация – на сайта на Соларна Академия България.

Не отлагайте!

Курсът ще започне на 15 юли 2024 г. и до 15 септември сме предвидили да приключим с цялата учебна програма, вкл. и с всички групи по практика. Затова не отлагайте! Запазете своето място в Лятната академия за соларни специалисти и посрещнете есента с нова специалност.

Телефони за контакт:

Соларна Академия България – 0877 83 23 33

Федерацията на научно-техническите съюзи в България – 087 870 36 98

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *