ремонт на оръжие
Обучения

Ремонт на оръжие

Завършилите успешно курса получават Удостоверение за професионална квалификация и ще могат да извършват ремонт, реставрация, технически прегледи и обезопасяване на оръжия, съгласно изискванията на нормативните документи.

Придобилите квалификацията, могат да лицензират собствена работилница или да упражняват професията във вече функционираща работилница, оръжеен магазин или охранителна фирма.

Курсът ще се проведе в град София, Дом на науката и техниката, ул.„Г. С. Раковски” № 108.

Необходими документи:

  • Копие на лична карта;
  • Документ за завършено образователно равнище; /минимално изискване – средно образование/
  • Медицинско свидетелство, че професията не е противопоказна на обучаемото лице;
  • 1 бр. снимка;
  • Документ за платена такса.

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *