Професионално обучение
Компетентности

Професионално обучение

Нашата основна и най-важна компетентност е професионалното обучение.

ЦПО към ФНТС е лицензиран в НАПОО за повече от 200 професии и специалности. Центърът е създаден към Федерацията на научно-техническите съюзи в България, която е една от най-достолепните организации в нашата страна. Стъпваме върху богатата материално техническа база на Федерацията и си партнираме с всички териториални организации и научно-технически съюзи от цялата страна, които ФНТС обединява.

На успешно завършилите професионално обучение Центърът издава официални документи по формуляри на Министерството на образованието и науката, които са нашата гаранция за придобитата професионална компетентност.

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *