Проучвания

Предизвикателствата на изкуствения интелект

Резултати, становища и препоръки от обсъждането, проведена по време на Националното съвещание през м. февруари 2024 г.

Темата за изкуствения интелект беше дискутира на кръгла маса по време на националното съвещание, проведено през февруари 2024 г.. Инициатор на тази инициатива е Центърът за професионално обучение към Федерацията на научно-техническите съюзи в България. Разпратихме предварително писма до всички териториални организации и до научно-техническите съюзи, в които поставихме няколко въпроса с цел да направим проучване относно

Влиянието на ИИ в работата на нашите специалисти.

  1. Промените на пазара на труда, предизвикани от навлизането на Изкуствения интелект (ИИ), влияят ли върху специалистите, които обхваща вашия научно-технически съюз?
  2. Пред какви предизвикателства и проблеми са изправени те и важно ли е за тях да придобият основни знания и инструменти за ИИ?
  3. Ако отговорите на някой от горните въпроси е положителен, бихте ли дали конкретни примери в професионалната, които ги да илюстрират.
  4. Какво дългосрочно въздействие очаквате да предизвика придобиването на знания и умения за ИИ в практическата работа на специалистите, които обхваща вашия научно-технически съюз?

Дискусията по време на кръглата маса се оформи именно около тези въпроси. Някои от колегите се бяха подготвили доста задълбочено и посочиха конкретни предизвикателства. Имаше разбира се и такива, които бяха скептични относно ползите, които може да донесе ИИ.

Но именно това беше и целта на кръглата маса – създаване на обща картина за влиянието на ИИ върху специалистите в системата на научно-техническите съюзи в България и за необходимостта от придобиването на професионални знания в това отношение.

За да представим тази обща картина, в тази статия сме събрали някои от изказаните мнения, опасения и препоръки:

Изкуственият интелект променя професиите

„Без съмнение изкуственият интелект ще повлияе върху пазара на труда. Да, със сигурност ще има професии, които ще изчезнат, но много повече ще бъдат професиите, които ще се трансформират. Разбира се, също така ще се появят нови работни места, които възникват благодарение на ИИ.“

„Страхът за сигурността на работното място се преплита с улесненията, които  изкуствения интелект осигурява на работното място. Някои работни места ще станат излишни заради технологията, но в същото време тя ще създаде много нови, по-пълноценни работни места.“

„Изкуственият интелект се превърна във важен фактор, който бизнесът не може да пренебрегне, ако иска да остане конкурентоспособен. Факт е обаче, че ние все още не сме готови да ползваме целият потенциал на тази нова технология.“

„Най-голямо влияние ИИ оказва в творческите професии, но за нас са много по-важни възможностите, които той има в областта на бизнеса, мениджмънта и производството.“

Конкурент или помощник е изкуственият интелект? Отговорът на този въпрос не е еднозначен. Дори е по-сложен, отколкото изглежда на пръв поглед. Изкуственият интелект може да се окаже и в двете позиции, но може да бъде и много повече.“

„Съвсем доскоро смятахме, че това е технология на бъдещето. Но бъдещето вече е тук,  ИИ е настоящето и с това не просто трябва да се съобразим, трябва да се научим как да се ползваме от услугите му.“

Pages ( 1 of 3 ): 1 23Next »

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *