Обучения

Оперативно счетоводство

В курса по „Оперативно счетоводство“ курсистите усвояват теоретически и практически знания в областта на счетоводната отчетност. Обучението се провежда по лицензирана учебна програма, отговаряща на държавните образователни изисквания.

Курсът е подходящ за:

 • Всички, които работят или желаят да работят в сферата на счетоводството
 • Собственици на малки и средни фирми, които искат да получат финансови знания и грамотност, полезни при управление на бизнеса
 • Студенти по счетоводство, които имат желание да научат повече

В резултат на обучението курсистите придобиват професионални знания и умения за:

 • Нормативната уредба, регламентираща счетоводната дейност
 • Счетоводните операции и технологията на осъществяването им
 • Финансово-счетоводния контрол, данъчното облагане, здравното и социално осигуряване
 • Воденето на счетоводна документация, годишното счетоводно приключване; документооборота
 • Автоматизация на счетоводната дейност

Основните учебни предмети, включени в програмата, са:

 • Английски език – въвеждащо ниво, ключови термини по счетоводство
 • Маркетинг, бизнес комуникации и бизнес предприемачество
 • Обща теория на пазарната икономика. Право. Човешки ресурси
 • Финансова и данъчна система. Валутен и митнически режим. Статистика на предприятието
 • Счетоводство – обща теория, счетоводство на предприятието, търговско и бюджетно счетоводство, банково счетоводство. Финансов и икономически анализ
 • Счетоводни стандарти
 • Фондови борси и капиталови пазари
 • Автоматизация на счетоводната дейност. Годишно счетоводно приключване. Документооборот
 • Възможност за запознаване със счетоводен софтуер „Бизнес Навигатор“

Продължителност: 960 учебни часа

Курсовете се водят от преподаватели във ВУЗ-ове и квалифицирани специалисти, работещи в сферата на счетоводството. Програмата на курсовете е теоретична и практическа.

Изисквания към кандидатите: Навършени 18 г., Завършено средно образование.

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *