общуване
Полезно

Общуването е ценността на присъствените обучения

През последните години голяма част от обученията се прехвърлиха онлайн. Разбира се, дистанционното участие има своите предимства, тъй като не е позиционирано на конкретно място. Това дава възможност човек да присъства където и да се намира чрез компютър и стабилна интернет връзка. В много случаи дори е възможно лекциите да се проследят и на запис.

Тези удобства „извадиха“ курсистите от залите и хората все повече предпочитат дистанционното участие. Дори и при присъствените мероприятия, често се предлага възможност и за онлайн включване.

Без съмнение, и двете форми на обучение имат свои предимства и недостатъци, и изборът между тях зависи от материята, която се изучава, географското разположение на преподавателя и обучаваните, както и на материалната база на организацията, която предоставя обучението.

Личното участие в зала обаче имат своите несъмнени предимства. Ето някои от тях, които непременно трябва да имате предвид:

Първото от тях е личното общуване

Присъственото обучение предоставя възможност за реален контакт и общуване между преподавателите и учениците, както и между съучениците. Този физически контакт може да подобри обучението, като се създава по-силна връзка между учители и ученици.

Важен фактор е и създаването на лични контакти

Присъственото обучение позволява на обучаемите да създадат социална среда, където могат да учат от опита и перспективата на своите колеги. Създаването на мрежи и взаимодействието с разнообразни хора може да допринесе за разностранното развитие на учениците.

Личният контакт дава възможност и за моментален отговор

Преподавателите могат да предоставят непосредствен отговор и подкрепа на учениците. Този бърз отговор може да бъде от съществено значение при разбирането на нов материал и преодоляването на затруднения.

Значително по-добра организация и дисциплина

За разлика от онлайн, когато човек може да се разсейва със странични занимания, присъственото обучение обикновено предоставя по-стройна организация и значително по-голяма дисциплина. Физическото присъствие на обучаемите в залата стимулира ред и последователност, което може да помогне за поддържане на високо ниво на ангажираност.

Добра среда за практически упражнения

За определени дисциплини и  професии много важно е да се провеждат лабораторни и практически упражнения в реална обстановка. Присъственото обучение предоставя по-добра възможност за участие в такива упражнения и експерименти, както и постоянен контрол от преподавателя.

Ефективна и пълноценна комуникация

Физическото присъствие на участниците улеснява непосредствената комуникация. Този вид комуникация позволява по-лесно разбиране на материала, обясняване на трудности и споделяне на идеи. Тази комуникация се случва не само по време на занятията, но и неформално – през почивките.

Изброените предимства подчертават ценността на присъственото обучение в определени сценарии, но е важно да се отбележи, че контекстът и целите на обучението играят ключова роля в определянето на най-подходящия метод.

Центърът за професионално обучение към ФНТС предоставя и двете форми на обучение, но за разлика от други центрове, Федерацията притежава богата материално техническа база в центъра на София. На наше разположение са 11 на брой зали от 20 до 250 места. Всяка едно от залите има отопление и климатизация, и разполага с необходимата мултимедийна техника.

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *