индивидуално обучение
Компетентности

Индивидуално обучение

Професионалното обучение по професия или специалност може да бъде проведено и индивидуално.

Независимо, че заниманията са само с един участник, занятията се провеждат според всички изисквания за качествено професионално обучение, с цялата необходима теория и практика,  както и с необходимите тестове или изпити, с които обучението завършва.

Удобството на тази форма е, че обучението се провежда по индивидуална програма, съобразена с времето на участника и преподавателите. Обучението може да бъде присъствено, дистанционно, а така също и смесена форма между двете.

Индивидуалното обучение се провежда изцяло по програмата за съответното професионално обучение и като качество не отстъпва на груповите обучения.

За да заявите своето желание за индивидуално обучение, отбележете това във формата за заявка на предстоящо такова обучение, заявете някое от традиционните ни обучения или направо се свържете с нас, за да го обсъдим.

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *