Графичен дизайн
Обучения

Графичен дизайн

Графичният дизайнер е специалист по една от най-търсените и отлично платени професии както в страната, така и по света. Графичният дизайнер трябва да има – художествени умения, образно, комбинативно и алтернативно мислене, визуално въображение и най-вече усет за красивото. Тази професия предполага професионално познаване и умение за използване на най-новите технологии и средства за графичен дизайн.

Основните модули на курса са:

  • Adobe Illustrator;
  • Adobe Photoshop;
  • Web Design;
  • CorelDraw;
  • Adobe InDesign;
  • Предпечатна подготовка.

Като допълнение и съгласно държавните изисквания за професията в началото на обученията се провеждат и занятията по модули: Икономика, Английски език и Здравословни и безопасни условия на труд.

Курсът е подходящ за всички, които работят или желаятда работят в сферата на графичния дизайн – дизайн на уеб сайтове, дизайн на печатни издания, подготовка на презентации, създаване и обработка на графични изображения и дигитален маркетинг.

Курсовете се водят от квалифицирани специалисти, работещи в сферата на графичния дизайн плюс гост лектори от компании в сферата. Програмата на курсовете е теоретична и практическа. Предвидените модули имат за цел да ви дадат възможност да изградите умения за работа с печатна комуникация, реклама, интернет и маркетинг. След неговото завършване вие ще можете да създавате самостоятелно разнообразни дигитални или печатни продукти.

Като допълнение към курса са включени и следните изнесени уроци:

  • Посещение в печатница и запознаване с основните машини и дейности на място;
  • Посещение на професионално фото-студио и запознаване с фотографска техника и дейностите на място;
  • Фотографски пленер на планина Витоша;

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *