Предстоящо

Предпечатна подготовка
Предстоящо

Двумесечен курс по предпечат

Човек с умения за предпечат може да намери работа в много различни сфери, в зависимост от неговата креативност, умения и интереси. Затова организираме един кратък курс, в който са включени най-важните неща от подготовката на текст и илюстрация за отпечатване….

Книговезване
Предстоящо

Курс по книговезство – обучение и устройване на работа

Професията на полиграфиста е твърде обемиста. Изискват се множество познания тъй като тя обхваща целият процес от създаването, обработването, отпечатването и завършването на едно издание. Необходимо е да се познават компютърни програми, материалите за полиграфическо изпълнение, различна полиграфическа техника и…

Работа с пари
Предстоящо

Обичате да работите с пари – ето нещо точно за вас!

Като Център за професионално обучение имаме дългогодишни традиции в курсовете за валутни касиери. При всяка нова обява обаче ни се обаждат хора с различни въпроси относно тези обучения. Така е и по повод предстоящия Нов курс за валутен касиер. Основното,…

Курс за валутен касиер
Предстоящо

Нов курс за валутен касиер

В тази публикацишя споделяме информацишя кога планираме нов курс за валутен касиер. Обучението е интензивно е ще бъде събрано в два календарни дни. Избрали сме тези дни да са през уикенда, за да бъде удобно и за хората, които са…