Обучения

Графичен дизайн
Обучения

Графичен дизайн

Графичният дизайнер е специалист по една от най-търсените и отлично платени професии както в страната, така и по света. Графичният дизайнер трябва да има – художествени умения, образно, комбинативно и алтернативно мислене, визуално въображение и най-вече усет за красивото. Тази…

ремонт на оръжие
Обучения

Ремонт на оръжие

Завършилите успешно курса получават Удостоверение за професионална квалификация и ще могат да извършват ремонт, реставрация, технически прегледи и обезопасяване на оръжия, съгласно изискванията на нормативните документи. Придобилите квалификацията, могат да лицензират собствена работилница или да упражняват професията във вече функционираща…

валути
Обучения

Валутен касиер

Курсът за валутни касиери е едно от най-често провежданите в Центъра за професионално обучение към ФНТС. А ученията за боравене с чуждестранни валути ще стават все по-ценни и търсени. Учебна програма Отчитане обмяната на банкноти и монети в лева и…

дигитално
Обучения

Дигитална компетентност

През последните няколко години сме свидетели на масовото навлизане на компютрите във всички сфери на икономиката и професионални области. Те станаха необходим помощник на всеки един от нас. Ние правим огромна разлика между професионалисти и начинаещи, което си личи във…

Обучения

Оперативно счетоводство

В курса по „Оперативно счетоводство“ курсистите усвояват теоретически и практически знания в областта на счетоводната отчетност. Обучението се провежда по лицензирана учебна програма, отговаряща на държавните образователни изисквания. Курсът е подходящ за: Всички, които работят или желаят да работят в…