Компетентности

Професионално обучение
Компетентности

Професионално обучение

Нашата основна и най-важна компетентност е професионалното обучение. ЦПО към ФНТС е лицензиран в НАПОО за повече от 200 професии и специалности. Центърът е създаден към Федерацията на научно-техническите съюзи в България, която е една от най-достолепните организации в нашата…

Фирмено обучение
Компетентности

Фирмено обучение

За да предложим тази компетентност, ние стъпваме на нашия богат опит в професионалното обучение. На вниманието на фирми и организации Центърът за професионално обучение към ФТНТС предлага индивидуални програми за обучение и квалификация на техните служители. Тези обучения можем да…

индивидуално обучение
Компетентности

Индивидуално обучение

Професионалното обучение по професия или специалност може да бъде проведено и индивидуално. Независимо, че заниманията са само с един участник, занятията се провеждат според всички изисквания за качествено професионално обучение, с цялата необходима теория и практика,  както и с необходимите…

тематични мероприятия
Компетентности

Тематични мероприятия

За разпространение на професионални знания провеждаме семинари, конференции и други квалификационни събития. Тази формати за споделяне на професионални знания са изключително подходящи за обсъждане на актуални теми или специфични аспекти на науката, техниката и технологиите. Тези мероприятия се провеждат по…

Валидиране на квалификация
Компетентности

Валидиране на квалификация

Валидирането е по-кратката пътека за възрастните лица, които се нуждаят от официален документ за признаване на професионална квалификация. Валидирането на професионална квалификация е възможност да получите документ за професионалните си умения, които сте усвоили на работата или като хоби (извън…