За нас

Книговезване
За нас

Курс по книговезство – обучение и стаж в печатница

Професията на полиграфиста е твърде обемиста. Изискват се множество познания тъй като тя обхваща целият процес от създаването, обработването, отпечатването и завършването на едно издание. Необходимо е да се познават компютърни програми, материалите за полиграфическо изпълнение, различна полиграфическа техника и…

Какво ни отличава
За нас

Какво ни отличава?

По данни на Националната агенция за професионално образование и обучение в България има над 1400 лицензирани центрове за професионално обучение, от които почти 900 са активни. Само в София действащите ЦПО са почти 400. Центърът за професионално обучение към ФНТС…