За нас

Какво ни отличава
За нас

Какво ни отличава?

По данни на Националната агенция за професионално образование и обучение в България има над 1400 лицензирани центрове за професионално обучение, от които почти 900 са активни. Само в София действащите ЦПО са почти 400. Центърът за професионално обучение към ФНТС…