Актуално

Обучение по заявка
Актуално

ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАЯВКА

На вниманието на фирми и организации – индивидуални програми за обучение и квалификация на ваши служители. Центърът за професионално обучение към Федерацията на научно-техническите съюзи в България може да подготви и да проведе обучение и квалификация на група ваши служители….