Фирмено обучение
Компетентности

Фирмено обучение

За да предложим тази компетентност, ние стъпваме на нашия богат опит в професионалното обучение.

На вниманието на фирми и организации Центърът за професионално обучение към ФТНТС предлага индивидуални програми за обучение и квалификация на техните служители. Тези обучения можем да проведем в Националния дом на науката и техниката в София, в залите на някоя от териториалните ни организации, можем да ги проведем и на територията на фирмата възложител. Този вариант е особено подходящ в случаите, когато служителите не е уместно да се откъсват от работа продължително време.

Прочетете повече за предлаганото от нас Обучение по заявка и вижте какви са нашите предимства. Можете да поръчате такова обучение за да удостоверите професионална компетентност или да повишите квалификацията на работещите във вашата фирма. Често пъти това се налага заради нормативни изисквания или за изпълнението на определени проекти.

Свържете се с нас като попълните приложената форма за заявка.

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *