тематични мероприятия
Компетентности

Тематични мероприятия

За разпространение на професионални знания провеждаме семинари, конференции и други квалификационни събития.

Тази формати за споделяне на професионални знания са изключително подходящи за обсъждане на актуални теми или специфични аспекти на науката, техниката и технологиите.

Тези мероприятия се провеждат по специално създадена програма и в тях участват изявени специалисти в съответната област. Най-подходящата форма за провеждането на такива мероприятия е присъствената, а за тази цел ние разполагаме с богатата материално техническа база на Федерацията на научно-техническите съюзи в България – Националният дом на науката и техниката в София, както и зали в нашите териториални организации във всички по-големи градове в нашата страна.

Планираните мероприятия активно се популяризират в сайтовете на Центъра и на Федерацията, в изданията на Федерацията, а така също и в социалните мрежи.

С идеи и предложения можете да се свържете директно са нас.

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *