Книговезване
Предстоящо

Курс по книговезство – обучение и устройване на работа

Професията на полиграфиста е твърде обемиста. Изискват се множество познания тъй като тя обхваща целият процес от създаването, обработването, отпечатването и завършването на едно издание. Необходимо е да се познават компютърни програми, материалите за полиграфическо изпълнение, различна полиграфическа техника и много други. В нашия курс обаче сме се фокусирали върху финалната част от полиграфическото изпълнение – книговезството.

Според хора от полиграфическата индустрия, това е най-приятната работа в печатницата – изпод ръцете ти излиза готовата продукция. Отпечатаните листове, коли, корици и др. се превръщат в плакати, дипляни, календари, книги и т.н.

В тази чат от производствения процес зависиш твърде много от свършеното преди теб, но и твоята функция е много важна, защото именно при теб всичко се събира в едно цяло. Ти си този, който вижда изделието в неговия завършен вид. Ти си този, който ще види грешка, ако такава съществува, ти си този, който вижда качеството на отпечатаното.

Затова нашият курс по книговезство не се провежда само в учебната зала. Той включва и стаж в печатница. Това е т.нар. дуално обучение, защото обхваща не само теория, но и реалния производствен процес.

В развитите индустриални държави дуалното обучение има дългогодишни традиции, а в нашата страна то тепърва набира популярност. Нашият курс обаче е именно такъв.

Обучението се води от ерудиран преподавател, който отлично познава работата в печатница. Той ще бъде не само вашият преподавател по теория, но и вашият наставник по време на стажа в печатницата. А това е най-добрият вариант – от един и същи човек да възприемете както теорията, така и нейното практическо приложение.

Стажът в печатница има и едно скрито предимство – след завършването на курса, можете веднага да бъдете наети на работа. Както в печатницата, където се провежда стажа ви, така и в други бази, където има търсене на такива кадри. В това отношение пълно съдействие очаквайте от вашия наставник.

А това означава нещо много важно – вие инвестирате в своето професионално обучение и тази инвестиция може да си я върнете още през първите месеци.

Курсове по книговезство – обучение и устройване на работа се провеждат периодично от Центъра за професионално обучение към ФНТС и много често по заявка от конкретна печатница в София Занятията и стажът се провеждат по график за всяко едно отделно обучение.

Следете тук за актулани насрочени вече обучения или подайте заявка за участие в курса и намиране на работа чрез заявката по-долу.

За да се включите в курса, е необходимо да направите две неща:

  • да попълните заявка за участие и
  • да преведете таксата по банковата сметка на ФНТС.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Име и фамилия
Въведете валиден телефонен номер за връзка с вас.
Въведете валиден е-mail за връзка с вас.
Попълнете от кого ще дойде плащането - от вас, името на друг човек или наименованието на фирма.
Checkboxes

Банкова сметка за заплащане на обучението:

Обединена Българска Банка АД, клон Раковски

BIC: UBBSBGSF

IBAN: BG89UBBS78201070035720

Важно: В платежното нареждане непременно посочете като основание „курс по книговезство

 

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *