Какво ни отличава
За нас

Какво ни отличава?

По данни на Националната агенция за професионално образование и обучение в България има над 1400 лицензирани центрове за професионално обучение, от които почти 900 са активни. Само в София действащите ЦПО са почти 400. Центърът за професионално обучение към ФНТС обаче се отличава от всички останали.

На първо място това е сдружението, към която сме изградени. Федерацията на научно-техническите съюзи е една от най-достолепните организации в нашата страна. Нейното начало датира още от 1885 г. и от тази гледна точка ние стъпваме върху дългогодишна и славна история.

Тук веднага идва и следващото предимство, с което разполагаме. Това е структурата на Федерацията. ФНТС обединява 19 национални сдружения – научно-технически съюзи (НТС) и 32 териториални сдружения – ТС на НТС. В много от тези съюзи и териториални сдружения също има дългогодишни традиции в провеждането на обучения и квалификации, а към някои от тях има изградени и самостоятелни Центрове за професионално обучение. Благодарение на това, имаме партньори в цялата страна.

В този контекст непременно трябва отбележим и още един факт, който категорично ни отличава – това е огромният брой специалисти, които членуват в териториалните сдружения и научно-техническите съюзи към ФНТС. По актуални данни те надхвърлят 15 000. Това е безценен актив от хора с висока квалификация и богат опит.

Традиционно нашите териториални организации и съюзи поддържат тясна връзка с висшите учебни заведения в цялата страна. По този начин имаме директен контакт с множество хабилитирани преподаватели, които каним и участват в нашите обучения.

Разбира се, във всички програми за обучения е застъпен и голям дял практическа подготовка. В това отношение също има с какво да се похвалим – в нашите съюзи и териториални организации присъства цялата икономика на България. Стъпвайки на този потенциал, предлагаме и още една форма на обучение – дуалното обучение. Тя е с дългогодишни традиции в развитите икономически страни и с право се счита, че дуалното обучение е мост между икономиката и образованието.

Центърът за професионално обучение към ФНТС е лицензиран през 2003 г. за повече от 200 професии и специалности. За времето досега в Центъра са обучени повече от 2000 човека, на които са издадени съответстващите на обучението документи, удостоверяващи получената професионална квалификация.

Изключително ценна отличителна черта на Центъра за професионално обучение към ФНТС е богатата материална база, с която Федерацията разполага. На наше разположение са 11 на брой зали от 20 до 250 места. Всяка едно от залите има отопление и климатизация, и разполага с необходимата мултимедийна техника.

Не на последно място се отличаваме и със своята локация. Центърът за професионално обучение към ФНТС, както и залите, за които споменахме, се намират в топ Центъра на София – в Националния дом на науката и техниката на ул. Г.С. Раковски № 108.

Потърсете ни!

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *