Изкуственият интелект променя професиите
Полезно

Изкуственият интелект променя професиите

Темата за изкуствения интелект става все по-актуална, все повече се дискутира и това как той ще повлияе върху пазара на труда. Без съмнение ще се появят нови работни места, които възникват благодарение на ИИ. Но освен новите работни места, ИИ ще трансформира и много съществуващи професии. Ето някои от промените, които вече се наблюдават в професионално отношение:

На първо място това са разработчици на ИИ

Инженерите по машинно обучение проектират, разработват и тестват алгоритми за машинно обучение. Специалистите по обработка на естествен език разработват системи, които могат да разбират и генерират човешки език. Инженерите по компютърно зрение разработват системи, които могат да анализират и интерпретират изображения и видео. А Етичните хакери тестват ИИ системи за сигурност и уязвимости.

Важно място заемат приложните специалисти по ИИ

Анализаторите на данни използват ИИ инструменти за анализ на големи масиви от данни. Специалистите по ИИ в здравеопазването разработват ИИ системи за диагностика, лечение и профилактика на заболявания. Инженерите по роботика разработват роботи, които могат да работят автономно или в сътрудничество с хора. А специалистите по ИИ в образованието разработват ИИ системи за персонализирано обучение.

Голямо влияние оказва ИИ в творческите професии

Най-мощно изкуственият интелект навлиза при създателите на съдържание. ИИ е способен да пише сценарии, диалози и истории, и дори цели книги. Силен инструмент ИИ е в дигиталния маркетинг и копирайтинга. Той е помощник в създаването на кампании, създава поредица от публикации съобразени със спецификата на различни социални мрежи. Силен инструмент ИИ е и за графичните дизайнери. Има множество различни приложения за създаването на изображения, които по своята фантазия и прецизност в много от случаите надхвърлят човешкото въображение. Създателите на видео съдържание също разполагат с множество инструменти, които помагат в тяхната работа. Синтезиране на глас, създаване на сценарий, оформление на бекграунд – това са само част от възможностите, които ИИ предоставя. Музикантите също могат да творят в сътрудничество с ИИ като създават музика с помощта на алгоритми.

Все по-голямо приложение ИИ намира в бизнеса и мениджмънта

За офис мениджърите например ИИ е голям помощник във воденето на кореспонденция. На ръководителите на проекти ИИ помага в тяхното разработване и управление. Силен инструмент ИИ е за обработка на големи масиви от данни. Но особено ценен той в сферата на продажбите. Чатовете за обслужването на клиенти все по-често се поверяват на ИИ, а в създаването на продуктови предложения към редовните клиенти ИИ има изключително голямо бъдеще. Важно функция ИИ може да изпълнява и в проучването на пазара.

Настъплението на ИИ и изисква подготвени хора за поддръжка и експлоатация

Такива например са специалистите по ИИ инфраструктура. Тяхната функция е да поддържат ИИ системи и мрежи. Необходими са и оператори на ИИ. Те управляват ИИ системи в реална среда. В този ред не бива да пропускаме и експертите по ИИ етика. Тяхната функция е да осигуряват етичното използване на ИИ системи.

Това са само няколко примера за новите работни места, които се появяват благодарение на ИИ. И с тях съвсем не изчерпваме промените, които ИИ ще донесе на пазара на  труда. Но важното е да знаем, че тази тенденция да се засили в бъдеще, тъй като ИИ се интегрира все повече в различни аспекти на нашия живот.

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *