дигитално
Обучения

Дигитална компетентност

През последните няколко години сме свидетели на масовото навлизане на компютрите във всички сфери на икономиката и професионални области. Те станаха необходим помощник на всеки един от нас. Ние правим огромна разлика между професионалисти и начинаещи, което си личи във всяко едно от предлаганите от нас обучения. Това обучение има за цел да даде

Базови знания за компютърна грамотност

В обучението ще получите фундаменталните умения за работа с компютър като:

  • Как да намирате информация в интернет пространството
  • Как да обработвате документи чрез въвеждане, форматиране, съхраняване и разпечатване
  • Как се работи с електронни таблици
  • Как се води кореспонденция
  • Как да изготвяте презентация на фирмата и на дейност й
  • Как да организирате с помощта на софтуер планове и задачи
  • Как да следите за изправността на компютърната система и да предприемате необходимите мерки за отстраняване на възникнали проблеми.

След завършване на обучението ще получите Удостоверение компютърна грамотност!

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *