Валидиране на квалификация
Компетентности

Валидиране на квалификация

Валидирането е по-кратката пътека за възрастните лица, които се нуждаят от официален документ за признаване на професионална квалификация.

Валидирането на професионална квалификация е възможност да получите документ за професионалните си умения, които сте усвоили на работата или като хоби (извън училище и извън университета). Като Център за професионално обучение можем да извършим валидиране за професия или специалност, които са включени в нашата лицензия. Предимство е, че сме лицензирани за повече 200 професии и специалности, сред които може да е и необходимата за вас.

В процеса на валидиране е нужно да се представят доказателства за професионални компетентности, които имате, напр. трудова книжка, препоръки от работодател, изработени изделия (ако е приложимо за професията), снимки на изработени изделия и др. Комисия от експерти ще оцени възможностите за валидиране и при установени липсващи умения ще предложи на кандидата допълнително обучение. В случай, че комисията прецени, че не е необходима допълнителна подготовка, се пристъпва към организиране на изпитването. То се провежда в две части – по теория и по практика на избраната професия.

Както и при професионалното обучение, и тук издаваме официални документи за получената професионална квалификация.

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *