Центърът за професионално обучение към ФНТС е лицензиран учебен център по Закона за професионалното образование и обучение.

Лицензия № 200312074

Блог

Винаги има още какво да се научи

Разбирането за Long Life Learning е съвременната формулировка на идеята, че човек се учи докато е жив. В днешното общество обаче, ученето през целия живот значително надхвърля тази максима и се превръща в критично важен фактор за успешно развитие и…

Конкурент или помощник е изкуственият интелект?

Отговорът на този въпрос не е еднозначен. Дори е по-сложен, отколкото изглежда на пръв поглед. Изкуственият интелект може да се окаже и в двете позиции, но може да бъде и много повече. Ето някои области, където ИИ определено е конкурент…

Дуалното обучение е мост между икономиката и образованието

По своята същност „дуална система на обучение“ е професионално обучение, което се осъществява паралелно на две места – в професионално училище и в предприятие. Тази форма на обучение отдавна се прилага в Германия, Австрия, Швейцария, Франция, Дания, Холандия, Китай и…

Списъкът на професиите стъпва на традициите

По своята същност Списъкът на професиите представлява систематизирана структура от наименования на професии и специалности, класифицирани в професионални направления. Цялата организация на списъка е съобразена с областите на образованието по Международната стандартна класификация (International Standard Classification of Education), както и…

Общуването е ценността на присъствените обучения

През последните години голяма част от обученията се прехвърлиха онлайн. Разбира се, дистанционното участие има своите предимства, тъй като не е позиционирано на конкретно място. Това дава възможност човек да присъства където и да се намира чрез компютър и стабилна…

Стъпваме върху дългогодишна и славна история

Федерацията на научно-техническите съюзи в България, към която е Центъра за професионално обучение е една от организациите с най-дългогодишна история в нашата страна. Летоброенето на Федерацията започва в далечната 1885 г., когато на 26-ти март в гр. Русе се учредява…