Центърът за професионално обучение към ФНТС е лицензиран учебен център по Закона за професионалното образование и обучение.

Лицензия № 200312074

Блог

Промени в професионалното образование и обучение

Федерацията на научно-техническите съюзи в България, заедно със своите съюзи и териториални организации, работи активно в сферата професионалното образование и обучение. Квалификацията и обучението са сред основните дейности на нашата организация още от нейното създаване. Затова за нас са изключително…

Изкуственият интелект променя професиите

Темата за изкуствения интелект става все по-актуална, все повече се дискутира и това как той ще повлияе върху пазара на труда. Без съмнение ще се появят нови работни места, които възникват благодарение на ИИ. Но освен новите работни места, ИИ…

Делът на слънцето в енергийния микс на страната

Всекидневно четем добри новини за приноса на възобновяемите енергийни източници в България. Има дори моменти, когато те произвеждат толкова, колкото е целокупната консумация на ток в цялата страна. Конкретен пример в това отношение е датата 24.05.24 г., когато за един…

Винаги има още какво да се научи

Разбирането за Long Life Learning е съвременната формулировка на идеята, че човек се учи докато е жив. В днешното общество обаче, ученето през целия живот значително надхвърля тази максима и се превръща в критично важен фактор за успешно развитие и…

Конкурент или помощник е изкуственият интелект?

Отговорът на този въпрос не е еднозначен. Дори е по-сложен, отколкото изглежда на пръв поглед. Изкуственият интелект може да се окаже и в двете позиции, но може да бъде и много повече. Ето някои области, където ИИ определено е конкурент…

Дуалното обучение е мост между икономиката и образованието

По своята същност „дуална система на обучение“ е професионално обучение, което се осъществява паралелно на две места – в професионално училище и в предприятие. Тази форма на обучение отдавна се прилага в Германия, Австрия, Швейцария, Франция, Дания, Холандия, Китай и…

Page 1 of 2
1 2